Kehittämishankkeella uuteen vuoteen 2012

Kevako Oy toteuttaa kehittämistoiminnan valmisteluhankkeen tammi-maaliskuun 2012 aikana. Hankkeen toteuttamisen asiantuntijakumppaneina toimivat Management Design Intelligence (MDI) Oy ja Savonia amk:n Konealan TKI -yksikkö.
Pohjois-Savon ELY -keskus tukee hanketta.

MDI:n kehittämisalueena ovat strategiset kyvykkyydet ja Savonia amk vastaa tuotannon kehittämisestä kohti hitsauksen automatisointia.

Valmisteluhankkeen tulokset antavat vahvan pohjan jatkuvalle kehittämiselle ja pitempiaikaisille kehityshankkeille.
 

SKO

Vanhempia uutisia