Jatkuvan parantamisen malli

Tuotteiden ja palvelujen vaatimusmäärittelyt teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Laaduntuottamiskyvyn pohjana on valmistettavuustarkastelu, jonka teemme jo tarjousvaiheessa. Tuotteiden valmistettavuuden jatkuvaa kehittämistä teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme suunnittelun kanssa läpi tuotteiden koko elinkaaren. Jatkuvaan parantamiseen 
käytämme eri suunnittelu- ja laatutyökaluja.