Ympäristöä huomioiden

Koko organisaatiomme toiminnassa otetaan huomioon ympäristönäkökulma suunnittelemalla energia- ja materiaali
tehokkuutta kokonaisuutena. 

Kevako pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotannosta ja toimistotyöstä aiheutuvien jätteiden määrää toimintatapojaan kehittämällä, uusiokäytöllä ja kierrätyksellä tai toimittamalla jätteitä poltettavaksi.

Hankinnoissa ympäristö ajattelu toteutetaan keskitettyinä leikkeiden ostoina kattavasta alihankintaverkostosta valmiina, tällöin estetään turhan metallijätteen syntymistä.

Kevako tekee yhteistyötä ympäristöystävällisiä toimintaperiaatteita noudattavien logistiikkapalveluyritysten kanssa.

Jätteiden lajittelu on tuotannossa arkipäivää. Metallit, liuottimet, pahvit ja muut pakkaustarvikkeet lajitellaan tarkasti uudelleenkäyttöä ajatellen. Toimintamme on organisoitu sähköisesti toimivaksi, mikä vähentää paperi jätteen syntymistä.