Kannustava työyhteisö

Kannustava työyhteisö mahdollistaa jatkuvan tuottavuuden parantamisen. Tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisen kohottamisen varmistamiseksi panostamme esimiestyöhön ja luotettavaan johtamiseen. Tavoitteemme on palkkauksen oikeudenmukaisuus ja kannustavuus.
 

Asiakaslähtöisyys

Kevako kehittää omaa liiketoimintaansa yhteistyössä valittujen asiakkaidensa kanssa vastamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan liiketoimintatarpeita. Kehittämismallina se tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystä kohti kilpailukykyisempää arvoketjua. Asiakastarpeet huomioidaan jokaisessa prosessin vaiheessa. Asiakkaiden ja Kevakon henkilöstön innovatiivisuuden hyödyntäminen ohjaa vuorovaikutteista asiakkaan ja Kevakon kumppanuutta.

Sitoutuminen

Kevako on yrityksenä sitoutunut tuottamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua valitsemillaan osa-alueilla. Kevako on sitoutunut varmistamaan henkilöstölleen innostavan ja toimivan työyhteisön. Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja tekemiinsä työtehtäviin.

Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on osa Kevakon liiketoimintaosaamista. Kevako ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset. Taloudellisten näkökohtien lisäksi kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin sekä sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja eettisiin näkökohtiin.

Hyvä henki

Kevakon hyvä henki ja yhteistoiminta ovat aina olleet sen vahvuuksia. Käytännön toiminnassa selvästi näkyvinä ja kantavina periaatteina ovat jatkuva kehittyminen ja hyvin tehty työ. Haluamme olla hyvä yritys kaikkien sidosryhmien mittareilla.