Valmistettavuuspalvelut

Kevakon palvelulupaus perustuu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen asiakkaidemme kanssa ja vastuun jakamiseen.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitetty ja testattu palvelumalli mahdollistaa tuotannon, kokoonpanon ja asiakkaiden vaatimusten huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa – näin säästetään kustannuksissa, nopeutetaan tuotantoa sekä varmistetaan tuotteen korkea laatu ja toimivuus sen käyttökohteissa.

 
 
 
 

Tuotannon prosessit optimoidaan ja kokonais- toimitusratkaisu suunnitellaan verkostomme kanssa asiakkaal- lemme kustannustehokkaaksi ja toimitusvarmaksi.

Tarkka valmistettavus- anlyysi takaa tuotteen kustannustehokkuuden markkinoilla.

Olemme tarvittaessa mukana asiakkaidemme tuotteiden testauksessa, jolloin varmistetaan nopeasti ja tehokkaasti oikeanlaisten ratkaisujen valmistet- tavuus.

Tuotteen suunnittelun ja kehittämisen kannalta protomallit ovat ensi- sijaisen tärkeitä työkaluja, joilla muutosten hyödyllisyys todetaan ja dokumentoidaan sekä käytännön kehitystyötä tehdään nopeasti ja tehokkaasti.

 

0-sarjaa sovittu määrä

Lopullisten työpiirustusten laadinta

Valmistettavuusraportti kustannussäästöistä
ja muutoksista

Sulje

Tarvittaessa 3D-kuvat ja työpiirustukset muutoksista
sekä valokuvat dokumentaation tueksi

Kustannusarvio työajoista ja materiaaleista

Valmistuksen ja kokoonpanon ehdotukset

Jigien suunnittelu

Sulje

Testauksen suunnittelu

Testattavien kohteiden ja kohtien määrittely

Dokumentointi ja muutoksista raportointi

Sulje

Työohjeet ja kehitysehdotukset

Kustannuslaskelmat

Valmistettavuusraportti

Jigien suunnittelu ja valmistus

Sulje
 
 
 

Tuotanto optimoidaan aina tuotekohtaisesti meillä ja kattavassa toimittajaverkostossamme, jolloin varmistetaan tehokas ja ketterä kokonaisratkaisu asiakkaamme tarpeisiin.

Kustannustietoisuus sekä materiaalivalinnat ovat meidän erikoisosaamistamme.

Tuotetta valmistava henkilökunta osallistetaan mukaan tuotteen kehittämiseen ja työ dokumentoidaan tuotekehitystä varten. Näin saadaan kaikki hiljainenkin tieto tehokkaasti käyttöön.

Ota yhteyttä! 017 731 538

Referenssit

Farmi Forest Oy

Lametal Oy

Normet Oy